Site Overlay

Tips til deg som skal søke lån

I dag er det et stort antall banker som lar deg søke lån på nett, inkludert forbrukslån. Enda kostnadene er det viktigste, er det også flere andre ting man bør ta med i beregningen når man vurderer hvert finansieringstilbud.

Her følger en enkel gjennomgang av forskjellene mellom et standard lån og forbrukslån, pluss tips til å søke. Med “standard” er det siktes det til et lån med sikkerhet, hvor man stiller pant i fast eiendom.

Det er lurt å ta en nøye vurdering før man søker om forbrukslån, og det er verdt å ha i bakhodet at pengene som lånes skal betales tilbake, i noen tilfeller over flere år. En undersøkelse gjort av www.forbrukslån.no, viser at det å søke forbrukslån på flere plasser samtidig kan spare en gjennomsnittlig forbruker for betydelige pengebeløp.

Det kan være fristende å låne der og da, men risikoen er å havne i en situasjon hvor man ikke klarer å betjene lånet. Det er derfor lurt å ta en nøye vurdering av personlig økonomi, og hvordan den blir å se ut i tiden framover.

Trangere økonomiske tider

Nå er det kanskje mer dagsaktuelt enn noen gang å forsikre seg om at man har råd til å betale tilbake et lån før man søker om det. NRK skriver at stadig flere ber om avdragsfrihet på lån på grunn av koronakrisen.

Derfor bør du være veldig forsiktig med å inngå avtaler om forbrukslån eller andre produkter på denne måten.

Alle som søker om forbrukslån, blir automatisk kredittsjekket. Det betyr at banken henter inn en rekke opplysninger om låntakeren, og her er det mange forskjellige punkter som sjekkes.

Blant annet vil det bli sjekket hvilken skatteklasse man tilhører, hvor stor formue man har og hvilken gjeld som er registrert i gjeldsregisteret. Næringsinteresser blir også sjekket, og det kontrolleres samtidig om låntaker har fast inntekt, samt hvor stor formuen er.

Det er nyttig å vite hvilke punkter som sjekkes, da noen av disse kan føre til et negativt resultat på lånesøknaden. Alle låntakere tildeles en kredittscore, som viser hvor god betjeningsevne man har.

Man kan aktivt påvirke denne, og ta grep som å skaffe seg en fast jobb eller betale ut eventuelle inkassokrav. Når en bank foretar en kredittsjekk, vil låntakeren motta et gjenpartsbrev. Her kan man lese mer om hvilken kredittscore man har for øyeblikket.

Ikke søk hos kun én bank

Om man har et kundeforhold i en bank, vil det i mange tilfeller være naturlig å søke i den banken.

Som kunde kan man i mange tilfeller få gunstige betingelser. Det er verdt å vite at prisdifferansen hos bankene som tilbyr forbrukslån kan være svært stor, og man kan tjene mye på å sjekke ut tilbud hos flere forskjellige banker. På den måten kan man sitte igjen med et lån med en gunstig rente.

Det er mange aktører som har spesialisert seg på å sende lånesøknaden inn til mange forskjellige banker samtidig, sånn at man som låntaker kan motta mange ulike tilbud. Disse kalles ofte for låneagenter.

Søknaden fylles raskt og enkelt inn på nett, og svarene tikker inn innen kort tid. På den måten kan man sitte hjemme i fred og ro og studere lånedokumentene nøye, for å se hvilket lån som innehar de aller beste betingelsene.

Fokuser på rett rente

Når man mottar et lånetilbud eller får et priseksempel fra en bank, er det vanlig at man kun leser om den nominelle renten.

Dette er grunnrenten for lånet. Den nominelle rentesatsen har ikke tatt høyde for avdragstid, gebyrer, provisjoner og lignende forhold. Det kan derfor være lett å gå på en smell om man ikke fokuserer på den renten som viser den totale prisen på lånet, og dette er den effektive renten.

Den effektive renten inkluderer alle gebyrer på lånet, og gir en oversikt over hva lånet vil koste totalt. Noen vanlige gebyrer er etableringsgebyr og termingebyr.

Det er verdt å merke seg at den effektive renten vil falle jo lenger nedbetalingstid man velger, noe som igjen øker de totale rentekostnadene.

Det betyr at man bør velge så kort nedbetalingstid på lånet som man klarer å betjene, slik at man slipper å betale unødvendig mye.

Medsøker

Er man i en situasjon hvor man får avslag på søknaden om forbrukslån, finnes det likevel muligheter.

Ved å ta med en medsøker, kan man øke den samlede kredittscoren. Samtidig gir det banken en ekstra garanti for at de får tilbake pengene sine. Dette kan også åpne mulighetene for å ta opp et større lån, da årsinntektene til begge søkere blir slått sammen. Medsøker bør være en person man har en stabil relasjon til.

Det er viktig å vite hva konsekvensene kan blir dersom hovedsøkeren misligholder gjelden sin. Da vil nemlig gjelden overføres til medsøkeren, som blir stående ansvarlig for å betale ned lånet.

En eventuell betalingsanmerkning vil ramme begge parter, så det er viktig at man er helt sikker på sin egen betjeningsevne. For to personer som ønsker å låne penger til et felles prosjekt, vil det være en fordel å søke om forbrukslån sammen.

Personlig økonomi

  • Man har to ukers angrefrist når man har tatt opp et lån
  • Det er skattefradrag på rentene

Med andre ord finnes det mange ting å ta med i vurderingen når man søker om et forbrukslån, og man bør aldri forhaste seg i søknadsprosessen. Et spørsmål man bør stille seg før man tar opp et lån, er om den private økonomien vil tåle det. Setter man opp et budsjett, vil man se hvor mye penger man har til overs hver måned, og hvor mye man har å avse til å betale ned på lånet.